سامانه تغذیه مرکز آموزش عالی محلات

پرداخت با درگاه بانک ملت


اتوماسیون تغذیه - مرکز آموزش عالی محلات

نماد اعتبار الکترونیکی سامانهقابل توجه دانشجویان گرامی

جهت رزرو غذا به سامانه جدید مرکز، به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

food.mahallat.ac.ir


پیام سامانه
قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت رزرو غذا به سامانه جدید مرکز، به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

food.mahallat.ac.ir


آدرس : کیلومتر 1 جاده محلات - خمین          -          تلفن : 43242414 - 086
Close

2017 Mahallat Institute Of Higher Education
Parsa Karami